GENEL FİZİK II - firebasestorage googleapis com


    2. Coulomb Yasas ı: 12 2 0 0 aynı işaretliyse, kuvvet iticidir. Yükler zıt işaretliyse, kuvvet çekicidir. Kuvvetin büyüklüğü, Coulomb Yasası olarak bilinen olmak üzere, eşitliği ile verilir. Burada , 1 4 qq k Fk πε r ε = 3.-12 2 2 boşluğun veya havanın elektriksel geçirgenliği olarak bilinir ve değeri 8.85 10 C /(N m ) dir.


    PDF belgesi: