ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ - egitimnerede com


    suyun fotolizi (suyun oksijen ve hidrojene ayrışması) ile oksijen açığa çıkmaktadır. 5 Atmosferdeki oksijen miktarında bugüne kadar bir değişiklik gözlenmemiştir. Bu durum üretilen oksijen ile tüketilen oksijenin denk olmasının bir sonucudur. Doğada


    PDF belgesi: