Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Öğretmen


    Akfırat-Önalan (2006) sosyal becerileri, bireyin içinde bulunduğu sosyal or-tama uygun davranma yeteneği olarak tanımlamaktadır. Swindells ve Stagnitti (2006) ise sosyal becerileri; sosyal düşüncelerin, sosyal durumlarla ilişkili beceri-ler ya da sosyal işlevlerin başarılı bir şekilde düşünme süreçleri ya da davranışlar


    PDF belgesi: