OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ve MATEMATİK


    pedagojik bilgisi onların matematikle ilgili inanışlarından, matematiği öğrenme ve öğretmeyle ilgili inanışlarından, öğrencilerden, öğretmenlerden ve konu bilgisinden etkilenecektir (Aubrey, 1996). McDiamid ve arkadaşları ise (1989) matematik algısının yeterli bilgi, bunların muhakemesi ve aralarındaki ilişkileri görme ve


    PDF belgesi: