Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim


    Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini belirtmeden önce Tablo-6’yý dikkatle incelemeleri gerekir. Bk. 2.


    PDF belgesi: