Okul Öncesi Dönem Çocukların Öykülerinin Bağlanma Kuramına


    Bağlanma Öykü Tamamlama Testi (BÖTT) ne göre öykülerinde en az üç öyküsü yatıştırıcı bir içerik ile olumlu sonuçlanmayan, olumsuz sonuçlanan ya da hiç bir sonuca ulaşmayan


    PDF belgesi: