İŞÇİ HAVUZ PROBLEMLERİ ÖRNEK - korkmazadem com


    İŞÇİ-HAVUZ PROBLEMLERİ İşçi veya havuz problemlerinin çö-zümünde birim zamanda (1 gün, 1 saat) yapılan iş veya dolan havuz üzerinden iş-lem yapılır. Bir işçi bir işin tamamını a günde yaparsa, bir günde aynı işin 1 a sını yapar. Bir musluk bir havuzun tamamını a


    PDF belgesi: