C) Felsefi sorular - img eba gov tr


    Bu nedenle felsefe bilgisi filozofa bağımlı bir bilgi türüdür. Buna göre, felsefe ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Felsefe düzenli, sistemli ve yöntemli bir alandır. B) Felsefe bilimlere yol gösterir. C) Felsefe subjektif bir yapıya sahiptir. D) Felsefe bilimden farklı olarak varlığı bütüncül inceler.


    PDF belgesi: