KULLANMATALĐMATI •Etkin madde:HerbirXRtablet


    kreatinin düzeyi erkeklerde >1.5 mg/dL ve kadınlarda >1.4 mg/dL, ya da anormal kreatin klirensinde) • Ağır hiperglisemi (yüksek kan şekeri), bulantı, kusma, dehidrasyon, hızlı kilo kaybı ya daketoasidozgibi durumların eşlik ettiğikontrol altınaalınamayan bir şeker hastalığınız varsa,


    PDF belgesi: