Curriculum Vitae - demircimyo cbu edu tr


    2-Manisa Mayor 21.06.2012 3-Demirci Governorate 16.03.2011 Appreciation 1-Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü 23.01.2013 2-Demirci Kaymakamlığı 05.01.2012 17. Other Academic Activities -PEHLİVAN, P. “Banking Crises All Over the World”, LLP ERASMUS: Universitatea “Dunarea de Jos Din Galati, 10-15 Eylül 2013, Galati, Romanya. ...


    PDF belgesi: