OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ GÜNLÜK HAYATTA


    Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Hikâye Tamamlama, Kırsal, Kent, Günlük Hayat. OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ GÜNLÜK HAYATTA KARŞILAŞABİLECEKLERİ DURUMLARA YÖNELİK HİKÂYELERİ TAMAMLAMA DURUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ *) Arş. Gör., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Eğitimi


    PDF belgesi: