HIRİSTİYAN SİYASİ DÜŞÜNCESİ - Doç Dr Oğuzhan


    HIRİSTİYAN SİYASİ DÜŞÜNCESİ İlk dönem Hz. İsa’nın söylemleri Pavlus’unsöylemleri Temel mesaj siyasi olmaktan çok, dini ve ahlaki değerler üzerinden bir kurtuluşyolu vazetmişlerdir. Stoacılar gibi doğal hukuk, insanların eşitliği, tek tanrı inancı ve yönetimin ilahi bir otoriteye ait olduğu gibi fikirleri savunmuşlardır.


    PDF belgesi: