“Uçak Krizi” ve Türkiye-Rusya İlişkileri


    Türkiye-Rusya ilişkilerinde uzun bir süre gerilim frekansının devam edeceğini ileri sürmektedir. • Türkiye-Rusya ilişkileri nasıl bir tarihi seyir izlemiştir? • “Uçak Krizi”nin ortaya çıkmasında Putin’in yürüttüğü politikaların rolü nedir? • Türkiye-Rusya münasebetlerinin geleceği nasıl şekillenecektir?


    PDF belgesi: