Mühendislik Mekaniği Dinamik - kocaelimakine com


    Mühendislik mekaniğinin ilk kısmı, duran veya sabit hızla hareket eden cisimlerin denge durumunu ele alan statik’e ayrılmıştı.İkinci kısım ise, ivmeli hareket eden cisimleri ele alan dinamik’e ayrılmıştır. Bu kitapta dinamik konusu da ikiye ayrılmıştır: hareketin sadece


    PDF belgesi: