na - Ortaöğretim Genel Müdürlüğü


    2 E-BÜLTEN • TEMMUZ 2016 - OCAK 2017 / 10 ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ü lkemiz, 15 Temmuz 2016 tarihinde millî iradeyi, demokrasiyi, hukuk devletini ve halkım ızın sarsılmaz birliğini hedef alan tarihin kaydettiği


    PDF belgesi: