Nasıl Çalışır? Termodinamik yasaları


    Termodinamiğin birinci yasası Bir cisme veya sisteme verilen enerji, iç enerjideki değişimin ve yapılan işin toplamına eşittir. Bu yasa ısı


    PDF belgesi: