T C BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FOUCAULT


    Oysa Foucault ne klasik anlamda bir filozoftur ne de tarihçi veya siyaset bilimci. ... tarihini yapmak demek, süreksizliklere, kopuşlara ve olaylara başvurmak demektir. ... Bu açıdan Foucault’nun nominalist (adcı) olduğu söylenebilir. O’na göre, evrensel kabul edilen şeyler (cinsellik, akıl hastalığı, suça ...


    PDF belgesi: