OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM


    olarak ifade edilmiştir. Bu sistem, tüm okulların kullandığı MEBBİS veri tabanı üzerinde e-Okul destekli bir modül olarak geliştirilmiş ve okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve velilerin her yıl veri girişinde bulunacakları özellikte kurgulanmıştır. Sistem ilk kez 2010-2011 eğitim


    PDF belgesi: