TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER I


    Terkibibent ile terciibent; konu, nazım birimi ve uyak yönünden birbirine benzemekle beraber terkibibentte vasıta beyti her bendin sonunda aynı ka-IV lırken terciibentte vasıta beyti her bendin sonunda de-V ğişir. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangi iki-


    PDF belgesi: