2 ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA - 9 Fizik Konu


    Levhalar arasında elektriksel kuvvetlerin yaptığı iş, parçacığın kinetik enerjisindeki değişme miktarına eşittir. Parçacığın yörüngesinde bir sapma olmadı-ğına göre, ağırlığı ihmal edilmiştir. ... Yüklü paralel levhalar için; qV = ∆E k dir.


    PDF belgesi: