Ünite: 3 BİLİM FELSEFESİ - felsefedersligi com


    Burada Felsefenin alt disiplini olan bilim felsefesi ile bilimsel felsefeyi birbirinden ayırmak gerekir. Bilim felsefesi felsefeye özgü yöntem ve tekniklerle bilimi ele alan felsefenin alt disiplinidir. Bilimsel felsefe ise özellikle yeni ve yakın çağda bilimlerin olağanüstü gelişmesi sonucu ortaya çıkan analitik felsefecilerin


    PDF belgesi: