FELSEFİ FARKLILAŞMA SORULARDAN DEĞİL CEVAPLARDAN DOĞAR


    Platon’un varolandan anladığı bu şey, bilindiği gibi, Formdur. Platon’un varlık anlayışına göre Formlar ne değişirler ne de çelişkilidirler. Değişime konu olmayan, bu dünyanın dışında mutlak ve ebedi bir karakterleri vardır. Diğer yandan Platon’un duyulur nesnelere olan yaklaşımı tümüyle olumsuz da değildir.


    PDF belgesi: