YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI


    Edebiyatı Metinleri ile Öğretimi 9. Avrupa Ortak Çerçeve Metni ve Yabancılara Türkçe Öğretimine Dil Düzeyleri Modül 2: Yaklaşım ve Yöntemler 1. Genel öğretim teknikleri 2. Dinleme becerisinin geliştirilmesi ve teknikleri 3. Sınıf yönetimi 4. Okuma becerisinin geliştirilmesi ve teknikleri Öğrenme 5 .Konuşma becerisinin


    PDF belgesi: