Ekosistemde Madde Döngüleri ve Enerji Akışı


    Doğada Madde Döngüleri Ekosistemdeki birçok madde sınırlı miktarda bulunur ve bu nedenle de tekrar kullanılır. Karbon, oksijen, su, kükürt, fosfor gibi maddelerin canlı ve cansız çevre arasındaki bu hareketine madde döngüleri denir. Su Döngüsü: Yeryüzünün dörtte üçü sularla kaplıdır.


    PDF belgesi: