AYT Fizik Denemeleri - fencebilim com


    edilebileceği Wien tarafından ortaya konulmutur. Uzaydaki bir yıldız maksimum ııma yaparken yayılan ıığın dalga boyu 14490 angstrom (Å) dur. Buna göre bu yıldızın dış yüzey sıcaklığı kaç Kelvin'dir? (Wien sabiti=2,898 x 10-3. 1 angstrom=10-10 metre) A) 5000 B) 10000 C) 15000 D) 20000 E) 40000 III 8.


    PDF belgesi: