Matematik ve Müzik - Matematik Hayattır | …sayılar ve


    Pisagor ( M.Ö. 580- 500 ) ve onun düüncesini taıyanlar sesin, çekilen telin uzunluğuna bağlı olduğunu fark ederek, müzikte armoni ile tamsayılar ... Matematik - müzik ilikisinin bir baka özelliğini ortaya çıkarabilmek için matematikte ve mimaride çok sık kullanılan bir orandan söz etmek istiyorum.


    PDF belgesi: