T C YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİ


    yenilenebilir enerji kaynağı kavramı ortaya çıkmıştır. 2. YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Yenilenebilir enerji, "enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilen enerji kaynağı" olarak tanımlanır (Akaydın, 2005). Uyar (2004)’e göre de


    PDF belgesi: