Network Society and Knowledge - ResearchGate


    Ağ Toplumu ve Bilgi Network Society and Knowledge Aras Bozkurt* Öz Dijital çağda küreselleşmenin ve değişimin önemli bir dinamiği bilgidir.


    PDF belgesi: