FİZİK 2 DERSİ - firebasestorage googleapis com


    GAUSS YASASI . İÇERİK • Elektrik Akısı • Gauss Yasası • Gauss Yasasının Yüklü Yalıtkanlara Uygulanması • Elektrostatik Dengedeki İletkenler. SORULAR 1) ekilde, S 1 den S 4 e kadar dört kapalı yüzey, -2 Q, + Q ve – Q yükleriyle birlikte gösterilmilerdir. Herbir


    PDF belgesi: