GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ


    GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI GİRİŞ Bilimsel çalışmaların, biri içeriğini denetleyen akademik, diğeri dış özelliklerini gösteren biçimsel ölçütler olmak üzere başlıca iki yönü vardır. Bu çalışmalarda üzerinde


    PDF belgesi: