ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ DERSİ - bilgiyoluyayincilik com


    Biyoloji dersi öğretim programı 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ile Türk Milli Eğitimin Temel İlkeleri esas alınarak hazır-


    PDF belgesi: