Salmonella Paratyphi A’ya Bağlı Pansitopeni, İleus ve Akut


    Tifo sadece insanda görülen uzun süreli ate ve sistemik bulgularla seyreden S. typhi tarafından oluturulan hastalıktır. Paratifo ise Salmonella paratyphi A, B ve C grubu bakterilerin yol açtığı, semptomların tifoya benzer ancak daha hafif olduğu klinik tablodur. Tifo ve paratifo (enterik ate),


    PDF belgesi: