1 Hafta Siyasi Düşünceler Tarihine Giriş


    düşünürlerin içinde yaşadıkları sosyo-ekonomik çevre (site. polis -devleti) düzenidir. Nüfusları milyonları bulan günümüz ulus-devletlerinden farklı olarak . polis. ler nüfusları birkaç binden birkaç yüz bine değişen görece küçük siyasal topluluklardı. Kendi kendine yeterliğe büyük önem veren . polis


    PDF belgesi: