´ÜÇ DERSTE GERGEDANLAŞMA µ VE YABANCI DİL EĞİTİMİNDE TİYATRO


    Tiyatro metinleri de edebi metinler olarak, ... dönemde örneğin bir tragedyanın sahnelenmesi dini bir tören niteliği taĢıyordu. Bu törenler aracılığıyla seyirciyi etkilemek, baskı ...


    PDF belgesi: