Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoji


    dermatofitoz ön tanısı ile gönderilen 538 hastadan alınan örnekler direkt mikroskobi ve kültür yöntemleriyle incelendi. Direkt mikroskopik


    PDF belgesi: