Resmi Gazete Tarihi: 22 03 2016 Resmi Gazete Sayısı: 29661


    Yürürlük MADDE 6 – (1) u Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 7 – (1) u Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret akanı yürütür.


    PDF belgesi: