ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ - tskb com tr


    Hesaplanan enerji tüketimi miktarıyla elde edilebilecek para tasarrufu Para tasarrufu = Enerji tasarrufu x Enerjinin birim fiyatı denklemiyle hesaplanır. Standart motor ile yüksek verimli motorların karşılaştırılması Tablo 1’de verilmiştir [10].


    PDF belgesi: