øNOLPOHQGLUPH VLVWHPOHULQGH HNVHUML DQDOL]L ve örnek bir


    İklimlendirme sistemlerin ekserji analizi üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Bu çalışmada, öncelikle, enerji ve ekserji konusu genel hatlarıyla ele alınacaktır.


    PDF belgesi: