ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)


    ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) SUYUN OTOİYONİZASYONU. Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit edilmiştir. ... Fenolftalein, Asidik ortamda Renksiz .


    PDF belgesi: