Japo Norve Kanada - cografyadefteri files wordpress com


    8. I. Gayzer II. Artezyen kaynağı III. Karstik kaynak IV. Fay kaynağı Yukarıda verilen kaynaklardan hangileri sıcak su kaynaklarından değildir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve IV D) II ve III E) III ve IV 12. Yer alt ına s zarak ç eşitli derinliklerde ve itli - killerde bulunan suların hepsine birden "yer altı suyu" denir.


    PDF belgesi: