The comparison of MRI findings with severity score of


    The comparison of MRI findings with severity score of incontinence after pubovaginal sling surgery ... Pubovajinal sling operasyonu geçirmiş 52 kadın hasta ça lışmaya dahil edildi. Postoperatif altıncı ayda hastaların inkontinans şiddet indeksleri değerlendirildi. Aynı gün hastaların MRG incelemeleri de yapıldı.


    PDF belgesi: