BİLİM FELSEFESİ - turkpsikiyatri org


    Prof.Dr. Mustafa Ergün FELSEFEYE GİRİŞ (Bilim Felsefesi) 3 16. yüzyılda Fizikte olduğu gibi Kimya alanında da deneysel metotlar savunulmaya başlandı. 17.yüzyılda deneysel çalışmalarla önemli buluşlara ulaşıldı. 18. yüzyılda birçok yeni metalin varlığı ortaya çıkarıldı ve pek ...


    PDF belgesi: