ORTAÖĞRETİM KİMYA DERSİ


    Temel Düzey Kimya Dersi Öğretim Programı, haftada 2 saat kimya dersi esasına göre iki yılda (9. ve 10. Sınıf) toplam 144 saatlik süre; İleri Düzey Kimya Dersi Öğretim Programı ise, haftada 4 saat kimya dersi esasına göre iki yılda (11. ve 12. Sınıf) toplam 288 saatlik sürede işlenmesi öngö-rülmüştür.


    PDF belgesi: