YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ - bingol edu tr


    Herboloji yabancı ot bilimi olup; yabancı otların biyolojileri, ekolojik istekleri, ekonomik değerleri (yarar ve zararları), kontrol altına alınma yöntemleri, kültür bitkileri olan ilişkileri v.b. konularını içermektedir. Herba=Preslenerek kurutulmuş bitki, loji=bilim olup herboloji yabancı ot bilimi olarak


    PDF belgesi: