• Arama sonuçları: sosyal-bilimler

Arama sonuçları: sosyal-bilimler


ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Ara

sosyal bilimler ara ştırmaları dergisi 2010/1 Necmi AKYALÇIN 18 On grounds of this explanation, let’s look into the samples selected from Dictionary of Idioms and Proverbs (Atasözleri ve Deyimler Sözlü ğü) available on the general web-page put into service by Turkish Language Association on 21.



2017-TYT/Sosyal Bilimler SOSYAL BİLİMLER TESTİ

2017-TYT/Sosyal Bilimler SOSYAL BİLİMLER TESTİ 12 Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı



2019-AYT/Sosyal Bilimler-2 SOSYAL BİLİMLER-2 TESTİ

2019-AYT/Sosyal Bilimler-2 Uluslararası turizm, ülkeler arası etkileşimde önemli bir rol oynar. Bu etkileşim sonucunda birtakım olumlu sonuçlar ortaya çıkar.



2019-TYT/Sosyal Bilimler SOSYAL BİLİMLER TESTİ

2019-TYT/Sosyal Bilimler SOSYAL BİLİMLER TESTİ 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır. 2.



Sosyal Bilimler Enstitüsü | Ankara Üniversitesi Sosyal

Çalışmaları ve etkinliğine dair bilgilerin yanı sıra Erasmus ile Leonardo da Vinci programları hakkında başvuru ve sonuç kaynaklarına da yer veriliyor.



T C SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

olarak genellikle kaval, mey, zurna ve sipsi kullanılmaktadır. Yapısal açıdan mey, zurna ve sipsiden ayrılan kaval, temel özellikleri aynı olan pek çok değiik üflemeli çalgı ... Fedai Tekahin tarafından 2011 yılında yayınlanan “Dilsiz Kaval Metodu” adlı dvd ilaveli metot kitabı on iki bölümden oluup çeitli tekniklerin ...



SOSYAL BİLİMLER - ResearchGate

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/2 Winter 2015 Dış Temsilciler Koordinatörü/General Coordinator of Foreign Editors



SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - obisgiris com

* Cumhuriyet Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü arasında imzalanan “Ortak Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı” protokolü çerçevesinde Bahar dönemi dersleri Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Güz dönemi



T C İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

ii t.c. İstanbul kÜltÜr Ünİversİtesİ sosyal bİlİmler enstİtÜsÜ kÜbİzmİn sİnemaya etkİsİ: otomatİk portakal fİlmİnİn ÇÖzÜmlenmesİ yÜksek lİsans tezİ



LOGO SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ

liştiren Bir Kelime Oyunu”, İAÜ TÖMER Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu, 12-13 Kasım 2015. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ Tezli Yüksek Lisans / Doktora programı öğrencilerinden derslerini, tezini başarı ile ta-mamlamış ve makalelerini teslim ederek mezun olmaya hak kazanmış öğrencilerin maka-



SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ - aydin edu tr

(FAKİR ELEKTİRKLİ EV ALETLERİ DIŞ TİCARET A.Ş.) GARANTİ EMEKLİLİK ELVAN GROUP CVK ... ÜNİVERSİTESİ Adına Sahibi 07 Mart 2015. Finansal Raporlama Standartları”, “Yeni Ticaret Dr. Mustafa AYDIN (Mütevelli Heyet Başkanı) YAYIN KURULU Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ (Rektör) Tez Danışmanı: Prof. Dr. Zafer UTLU ...



T C ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

- T.C. Eskiehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ifadesi (12 punto, koyu, satır arası 1,5 aralık boluk) - İlgili Anabilim/ Anasanat Dalı ile Bilim/ Sanat Dalı (12 punto) - Tezin niteliği (Yüksek Lisans/ Doktora) ( 14 punto, büyük harf, koyu)



Ç Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 14, Say

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, 2005, s.227-244 230 On the other hand, fixed costs are not affected by a change in the cost-driver level. For example, factory building insurance is a fixed cost. If the number of product units is the cost driver, increase in the number of units will cause proportional increase in the



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER EISTİTÜSÜ

3-Yörede Toprak - Bitki Örtüsü ve Mesken İlişkileri 37 ... Nitekim, meskenler ile ortam şartları arasındaki ilişkiyi be-lirlemeye çalıştığımı Ilıcaz , Erzurum'a 17 km* uzaklıkta ...



Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

dışlama, gözden düşürme (TDK, 29.07.2013) tanımı yer almaktadır. ... acziyet ve yetersizlik göstergesi olduğu için Kurban ifadesinin yerine Hedef kelimesini önermektedirler.



KIRSEIIIR Al!! EVRAN ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER

tarih: .09 20 8 0:00 1 ° 6° .0. kirseiiir al!! evran Üniversitesi sosyal bilimler enstitÜsÜ tarih anadilin' dali 2018/2019 eĞitim-ÖĞretim vili gÜz dÖnen" i doktora 11a ftal1k ders programi forniti



SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - sosbilens omu edu tr

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ KODU DERSİN ADI T.P.K. AKTS Z/S COĞ 601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 3 7,5 Zorunlu COĞ 602 Coğrafyada Bilimsel Metin İncelemeleri 3 0 3 7,5 Seçmeli



Sosyal Bilimler Enstitüsü - Marmara Üniversitesi

Bölüm bilgileri, ders programları, giriş koşulları.



T C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

t.c. sÜleyman demİrel Ünİversİtesİ sosyal bİlİmler enstİtÜsÜ tarİh anabİlİm dali anadolu selÇuklu devletİnde ÜÇ kardeŞ devrİ (1246–1266) yÜksek lİsans tezİ hazırlayan kansu ekİcİ danışman: prof. dr. kemal gÖde isparta, 2005



TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER I

Terkibibent ile terciibent; konu, nazım birimi ve uyak yönünden birbirine benzemekle beraber terkibibentte vasıta beyti her bendin sonunda aynı ka-IV lırken terciibentte vasıta beyti her bendin sonunda de-V ğişir. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangi iki-



Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

sanat eleştirmenliğiyle farklı bir yere sahiptir. Tansuğ, Türkiye’de sanat tarihi yazımını etkilemiş bir isimdir. Tarih, arkeoloji, sanat tarihi, sinema gibi farklı disiplin ve alanlarda yazılar yazmıştır. Tansuğ’un sanat tarihi alanındaki belki de en önemli katkısı güncel/çağdaş sanata olmuştur.



T C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

t.c. kocaelİ Ünİversİtesİ sosyal bİlİmler enstİtÜsÜ akademİk yazim kilavuzu kocaelİ 2018



T C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ARİF NİHAT ASYA’NIN HAYATI ve ŞAHSİYETİ 2.1. Hayatından Önemli Kesitler Arif Nihat Asya, 7 Şubat 1904 tarihinde İstanbul’un Çatalca ilçesine bağlı İnceğiz köyünde dünyaya gelir. Şairin bilinen en büyük dedesi Kapusuz Hacı Ahmet,



T C SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KIRŞEHİR YÖRESİ

OF THE ABDALS OF KIRSEHIR Saim AYATA ABSTRACT In the stage of setting the data, participation, observation, survey and interview methods have been applied. The subject of our area research is to investigate the religious belief and applications of Abdals, who have been living in the boarders of Kırşehir, in the respect of religions history.



T C ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

on Iskender Pala ’s novels and stories by this stud y. This dissertation consists of three parts. In the first part of the study, there is İskender Pala’s life, in the second part there is information about the novels and their structure. In the part entitled “An Research Essay On İskender Pala’s Novels and



CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

cumhurİyet Ünİversİtesİ sosyal bİlİmler enstİtÜsÜ 2013-2014 eĞİtİm-ÖĞretİm yili gÜz dÖnemİ lİsansÜstÜ programlara baŞvuru kilavuzu agustos 2013



GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI GİRİŞ Bilimsel çalışmaların, biri içeriğini denetleyen akademik, diğeri dış özelliklerini gösteren biçimsel ölçütler olmak üzere başlıca iki yönü vardır. Bu çalışmalarda üzerinde



Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji

Benden deneyimlerini esirgemeyen kendi deyimleri ile “acısı ile tatlısı” yaşantılarını benimle ... Adana and Mersin, socio-cultural reasons of early marriage, who are the decision makers of marriage, problems in marriage and how to



CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Dergisi

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki sayı (Mart ve Ekim aylarında) olarak yayınlanan ulusal hakemli bir dergidir. Dergimizin ilk sayısı 2003 yılında



KTÜ - SBE- Sosyal Bilimler Dergisi -Sayı 10

olmuştur. Ne var ki, bu girişimlerin başarılı olması için en uygun ortam, Orta Çağda Avrupa’da oluştuğu için, Kapitalizm de ilk kez burada gün yüzüne çıkmıştır. Öncelikle daha önce birçok toplumda iktisadi faaliyeti toplumsal faaliyetin merkezine almayı öneren rasyonalist girişimler yaşanmıştır.



İşletme & Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

retro pazarlama ile ilgili kavramlar, retro pazarlamanın kavramsal ögeleri ve dünya ve ülkemizden retro Pinarbasi & Türkyılmaz / İşletme ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt 6 ...



T C BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FOUCAULT

Oysa Foucault ne klasik anlamda bir filozoftur ne de tarihçi veya siyaset bilimci. ... tarihini yapmak demek, süreksizliklere, kopuşlara ve olaylara başvurmak demektir. ... Bu açıdan Foucault’nun nominalist (adcı) olduğu söylenebilir. O’na göre, evrensel kabul edilen şeyler (cinsellik, akıl hastalığı, suça ...



Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of

Türk edebiyatında daha çok tiyatro türünde görülmütür. İlk adapte örneklerini, Moliere’den yaptığı uyarlamalarla Ahmet Vefik Paa ortaya koymutur. Direktör Ali Bey de özellikle Ayyar Hamza isimli eseriyle bu konuda ismi anılması gerekenlerden biridir. Adapte, ilk dönemlerde, Batıdaki edebi geliúmeleri,



T C MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

1 T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BASVURU KOSULLARI 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı baúında, aúağıda kontenjanları belirtilen



Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü FEN VE

görüşlerinin ön testleri ve son testleri istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin bilimin doğasının dört teması (BD1, BD3, BD4, BD5) hakkındaki görüşlerinin son testleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir



Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Klinik Psikoloji Dalı AİLE YANINDA YAŞAYAN VE AİLESİNDEN AYRI YAŞAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK, STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI, KAYGI DÜZEYLERİ VE PSİKOLOJİK BELİRTİLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI İmge ÖZDEMİR



Ç Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt TÜRKLERE

bazıları ilk vaz‘ edilen kelime türünün isim olduğunu savunmuştur. Kanaatimiz, insanoğlunun ilk vaz’ettiği kelimenin isim olduğu yönündedir. Zira isimlerin yan yana getirilmesi suretiyle basit cümleler elde edilebilir. Bununla birlikte başlangıçta dilin, yapım ve çekim eklerinden uzak olduğu düşünülebilir.



DİYALEKTOLOG ULUSAL SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ EDEBĠYATIMIZIN

DİYALEKTOLOG ULUSAL SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ BAHAR SPRING 2017-SAYI NUMBER 14-SAYFA PAGE 87-110 87 EDEBĠYATIMIZIN MÜSTAKĠL TEK TARĠHÎ MANZUM AĞIZ SÖZLÜĞÜ: ERZURUM LEHÇESĠ LÜGATĠ Ġsrafil BABACAN1 ÖZET Edebiyatımızda manzum sözlükler 13. asırdan itibaren, Arap ve Fars edebiyatlarındaki benzer



T C HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2019

1 t.c. harran Ünİversİtesİ sosyal bİlİmler enstİtÜsÜ 2019-2020 eĞİtİm-ÖĞretİm yili gÜz yariyili lİsansÜstÜ ÖĞrencİ alim İlani yurtİÇİ tezlİ yÜksek lİsans programlari



Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2016 9/5

literature and tradition. Nasreddin Hoca, who has won the love of the people with his sharp intelligence and ready response attitude, has been making people think and make him laugh thanks to these features. Nasreddin Hoca, who approached the problems he faced in social life with a